Tigil-operasyon ng automobile wash at swimming pool businesses para makatipid sa tubig, ipinanukala

Iminungkahi ng isang opisyal ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Machine ang pansamantalang pagpapatigil sa …

Read more »
Bread n’ Butter: Automobile wash industry (space and equipment)

Bread n’ Butter: Automobile wash industry (space and equipment)

Visitors: Peter Paul Dator, Owner of MP33 Carwash and Auto Detailing / Laurence Tan, Owner of Buffworkz Carwash and Auto Detailing Hosted by: Arlene Razon, Kitt Meily and Rodel FlordelizDate…

Read more »
Bread n’ Butter: Car wash industry (possible profit)

Bread n’ Butter: Car wash industry (possible profit)

Guests: Peter Paul Dator, Owner of MP33 Carwash and Auto Detailing / Laurence Tan, Owner of Buffworkz Carwash and Auto Detailing Hosted by: Arlene Razon, Kitt Meily and Rodel FlordelizDate…

Read more »